Dev Java đã biết đến 20 thư viện này chưa? (P2)

3412

Chào các bạn, mình đã quay trở lại và mang theo 10 thư viện còn thiếu trong bài trước, chúng ta cùng tìm hiểu nó nhé.

11. Thư viện PDF

Cũng giống như Microsoft Excel, thư viện PDF cũng là một định dạng phổ biến. Nếu bạn cần hỗ trợ những chức năng PDF trong ứng dụng như việc xuất dữ liệu dưới dạng PDF, bạn có thể sử dụng iText và các thư viện Apache FOP.

Dev Java đã biết đến 20 thư viện này chưa

Cả hai thư viện này đều cung cấp những chức năng liên quan đến PDF, tuy nhiên iText sẽ phong phú và dùng tốt hơn. Chúng ta hãy thử tìm hiểu thêm về iText qua hình ảnh dưới đây:

12. Date and Time Libraries

Trước Java 8, thư viện Date and Time của JDK có khá nhiều thiếu sót bởi dễ bị lỗi, không thread-safe và immutable. Một số Java Dev đã phải dựa trên JodaTime để thực hiện những yêu cầu về date and time của họ.

Dev Java đã biết đến 20 thư viện này chưa

Sự xuất hiện của JDK 8 đã loại bỏ những nguyên nhân sử dụng Joda bởi bạn đã nắm trong tay tất cả các tính năng của date and time API mới trong JDK. Tuy nhiên, nếu bạn vẫn đang làm việc trên phiên bản Java cũ thì Joda lại chính là một thư viện kiến thức rất giá trị.

13. Collection Libraries

Mặc dù JDK ó một thư viện tập hợp phong phú và đồ sộ, vẫn còn những thư viện khác có thể đưa ra nhiều sự lựa chọn khác như tập hợp Apache Commons, Goldman Sachs, Google và Trove.

Trong những thư viện trên thì Trove được sử dụng phổ biến nhất bởi tốc độ cao nhưng vẫn đảm bảo được tính ổn định và tập hợp sơ khai cho Java.

Dev Java đã biết đến 20 thư viện này chưa

Thư viện nhúng SQL tốt nhất cho các Dev Java

FastUtil là một API tương tự. Nó cho phép mở rộng Java Collections Framework bằng cách cung cấp những bản đồ, tập hợp, danh sách riêng biệt. Không chỉ vậy, tốc độ truy cập và chèn rất nhanh, nó cũng cung cấp arrays 64-bits, các tập hợp, danh sách, thực hiện I/O classes cho các file nhị phân và văn bản.

Xem tin tuyển dụng Java mới nhất trên TopDev

14. Email APIs

Javax.mail và Apache Commons Email đều cung cấp một API để thực hiện việc gửi email từ Java. Để đơn giản hóa, nó được xây dựng trên đầu của JavaMail API.

Dev Java đã biết đến 20 thư viện này chưa

15. Thư viện phân tích cú pháp HTML

Cũng giống như với JSON và XML, HTML cũng là một định dạng phổ biến mà nhiều người trong chúng ta đã từng mất nhiều thời gian để nghiên cứu trước khi sử dụng. May thay, chúng ta đã có JSoup, thứ có thể đơn giản hóa các công việc với HTML trong ứng dụng Java. Bạn không chỉ sử dụng JSoup để phân tích cú pháp của HTML mà còn có thể tạo ra những tài liệu HTML.

Dev Java đã biết đến 20 thư viện này chưa

Thư viện phân tích cú pháp HTML tốt nhất cho Dev Java

JSoup cung cấp một API rất thuận tiện cho việc giải nén cũng như thao tác dữ liệu, nó còn sử dụng những thứ tốt nhất của DOM và phương pháp jquery-like. JSoup thực hiện kỹ thuật WHATWG HTML5 và phân tích cú pháp HTML với DOM tương tự như một trình duyệt hiện đại vẫn làm.

16. Thư viện mã hóa

Gói Apache Commons Codec bao gồm những mã hóa đơn giản đồng thời cũng giải mã cho rất nhiều định dạng khác nhau như Base64 và Hexadecimal.

Hơn nữa, chúng còn sử dụng rộng rãi các bộ mã hóa và giải mã, gói codec cũng có thể duy trì một tập hợp các tiện ích mã hóa âm.

Dev Java đã biết đến 20 thư viện này chưa

17. Embedded SQL Database Library

Tôi thật sự rất yêu thích cơ sở dữ liệu trên bộ nhớ như H2, bạn có thể nhúng nó trong ứng dụng Java của chính mình. Nó thực sự rất tuyệt trong việc thử nghiệm kịch bản SQL của bạn cũng như chạy thử nghiệm đơn vị cần một cơ sở dữ liệu. Tuy nhiên, H2 không chỉ là DB, bạn cũng có thể lựa chọn Apache Derby và HSQL.

Dev Java đã biết đến 20 thư viện này chưa

18. JDBC Troubleshooting Libraries

Có một vài thư viện mở rộng JDBC tốt vẫn còn tồn tại và có thể gỡ rối một cách dễ dàng hơn như P6spy.

Sử dụng JDBC, bạn có thể thực hiện nhiều tác vụ đa dạng khi làm việc với cơ sở dữ liệu như tạo, xóa cơ sở dữ liệu; tạo và thực thi các lệnh SQL hoặc MySQL; tạo, xóa các bản ghi; …

Dev Java đã biết đến 20 thư viện này chưa

19. Serialization Libraries

Dev Java đã biết đến 20 thư viện này chưa

Protocol Buffer được sử dụng để serialize dữ liệu thành dạng byte stream (tương tự Thrift của facebook và Microsoft Bond protocols). Protobuf giải quyết vấn đề của serialize trong Java đó là dữ liệu được serialize chỉ đọc được bởi Java. Dữ liệu được serialize bởi protobuf có thể được deserialize bằng các ngôn ngữ khác nhau.

20. Networking Libraries

Dev Java đã biết đến 20 thư viện này chưa

Ngoài ra vẫn còn những networking libraries hữu ích như Netty và Apache MINA, chúng có thể giúp bạn có thể làm một ứng dụng yêu cầu kết nối mạng cấp thấp. Nếu các bạn muốn tìm hiểu thêm về lập trình mạng trong Java, hãy kiểm tra Java Network Programming – TCP/IP Socket Programming.

TopDev via Codehub

Tham khảo thêm các vị trí tuyển ngành CNTT tại đây