Home Sự kiện IT

Sự kiện IT

Cuộc thi tìm kiếm giải pháp chuyển đổi số quốc gia năm 2022

Cuộc Thi Tìm Kiếm Giải Pháp Chuyển Đổi Số Quốc Gia (Vietsolutions) Năm 2022

Cuộc thi Tìm kiếm giải pháp chuyển đổi số quốc gia (Viet Solutions) là cuộc thi thường niên do Bộ Thông tin và Truyền...