Các cách khai báo function trong JS

2518

Bài viết được sự cho phép của tác giả Lưu Bình An

Khai báo tường minh

Cách khai báo function “vở lòng” mà ai cũng phải biết, sau từ khóa function là tên function chúng ta muốn khai báo

  5 kinh nghiệm khi viết arrow function
  5 điểm khác nhau giữa function thường và arrow function
function foo() {
	console.log(‘vui lap trinh’)
}

Gán function vào một biến

Chúng ta khai báo một biến, gán giá trị của biến này là một function

const foo = function () {
	console.log(‘vui lap trinh’)
}

Với cách này, lưu ý là không dùng function trước khi khai báo, giống như chúng ta không thể dùng một biến mà chưa được khai báo vậy.

foo(); // Uncaught ReferenceError: foo is not defined

const foo = function() {
  console.log(‘vui lap trinh’)

}

Arrow function

Khai báo function bằng dấu => mũi tên, bên trái là params của function, bên phải là phần ruột function

() => console.log(‘vui lap trinh’)

// hoặc bỏ luôn ngoặc kép
[‘An’, ‘luckyluu’, ‘vui’, ‘laptrinh’]
 .filter(name => name.length > 5)
 .map(name => name.toLowerCase())

Lưu ý cho arrow function, sẽ không có

 • object đặc biệt arguments, các function khác sẽ có cái object tên là arguments chứa các tham số truyền vào cho function đó
 • Ko có gọi new (() => {})
 • Không có thissupernew.target

constructor

Ko được khuyến khích sử dụng, đọc cho vui

const myStrangeFunc = new Function("a", "console.log(a + ' with Functions')");
myStrangeFunc("Fun"); // logs --> "Fun with Functions"

3 thằng còn lại, cũng không phổ biến, chưa thấy giá trị sử dụng

 • generator function expression
 • generator function declaration
 • GeneratorFunction constructor

  Nếu có đam mê bạn có thể tìm hiểu thêm

Bài viết gốc được đăng tải tại vuilaptrinh.com

Có thể bạn quan tâm:

Xem thêm các việc làm Developer hấp dẫn tại TopDev