9 dự án mới nhất giúp bạn thành trùm Frontend trong năm 2024

41778

Dù xuất phát điểm bạn ở đâu, là một tay gà mờ hay lão làng trong ngành, việc liên tục cập nhật khái niệm, ngôn ngữ và framework mới là điều bắt buộc để theo kịp xu hướng, đặc biệt là các tip và trick về frontend. Lấy ví dụ, cách đây 4 năm, React, nguồn mở của Facebook trở thành lựa chọn số 1 của các nhà lập trình JavaScript trên toàn cầu.

Tuy nhiên, Vue và Angular có chỗ đứng nhất định trong thị trường, và theo sau đó là sự ra đời hàng loạt của các framework Next.js, Nuxt.js và Gatsby, Gridsome, Quasar. Nếu bạn định hướng bản thân là một nhà lập trình JavaScript chuyên nghiệp, bạn cần có sự phong phú trong kinh nghiệm ở nhiều framework khác nhau.

Và nếu bạn thực sự đã vạch ra kế hoạch để trở thành một master, thì xin chúc mừng bạn, những tổng hợp dưới đây là 9 dự án, bao gồm những topic cụ thể kèm theo thư viện JavaScript để bạn tham khảo. Hãy nhớ rằng bạn chỉ thực sự thành thạo nó khi bắt tay thực hành và tự tạo cho riêng mình.

Xây dựng ứng dụng tìm kiếm phim bằng React (với Hook)

Bạn sẽ học được gì?

Xây dựng ứng dụng này, bạn sẽ cải thiện Kỹ năng React của mình bằng Hooks API. Dự án minh họa dưới đây sử dụng các thành phần của React, tập hợp nhiều hook, API bên ngoài và tất nhiên là một số định dạng thông qua CSS.

9 dự án mới nhất giúp bạn thành trùm Frontend trong năm 2020

Tech Stack & Features

 • React with Hooks
 • create-react-app
 • JSX
 • CSS

Dù không sử dụng bất kì một class nào, những dự án này mang đến cho bạn một điểm khởi đầu hoàn hảo với các chức năng của React trong năm 2022. Bạn có thể tham khảo ví dụ dưới đây: https://www.freecodecamp.org/news/how-to-build-a- phim-search-app-using-Reac-hook-24eb72ddfaf7/

Ứng tuyển ngay các vị trí tuyển dụng Frontend trên TopDev

Xây dựng ứng dụng trò chuyện với Vue

Một dự án tuyệt vời khác dành cho bạn là xây dựng một ứng dụng trò chuyện bằng thư viện JavaScript VueJS.

9 dự án mới nhất giúp bạn thành trùm Frontend trong năm 2020

Bạn sẽ học được gì?

Theo hướng dẫn này, bạn sẽ tìm hiểu cách thiết lập ứng dụng Vue từ đầu, tạo các component, handling state, tạo route, liên kết dịch vụ với bên thứ 3 và thậm chí handling authentication.

Tech Stack & Features

 • Vue
 • Vuex
 • Vue Router
 • Vue CLI
 • Pusher
 • CSS

Đây thực sự là một dự án tuyệt vời để bắt đầu với Vue hoặc cải thiện các kỹ năng hiện có của bạn để khắc phục sự phát triển vào năm 2022. Bạn có thể tìm thấy hướng dẫn ngay tại đây: https://www.sitepoint.com/pizer-vue-real-time-chat-app/

Xây dựng một ứng dụng thời tiết đẹp với Angular 8

Ví dụ này sẽ giúp bạn xây dựng một ứng dụng thời tiết đẹp bằng cách sử dụng Angular 8 của Google:

9 dự án mới nhất giúp bạn thành trùm Frontend trong năm 2020

Bạn sẽ học được gì?

Dự án này sẽ dạy cho bạn các kỹ năng có giá trị như trong khi bắt đầu tạo một ứng dụng, phát triển các thiết kế đi đến triển khai.

  Roadmap Frontend Developer - "Con đường tắt" để trở thành cao thủ Frontend Developer

Tech Stack & Features

 • Angular 8
 • Firebase
 • Server-Side Rendering
 • CSS with Grid Layout and Flexbox
 • Mobile friendly & responsive
 • Dark Mode
 • Beautiful UI

Điểm độc đáo của phần mềm đọc hiểu này là bạn không phải học từng thứ một mà sẽ được học toàn bộ lộ trình từ bản thiết kế sơ khai đến bản hoàn chỉnh cuối cùng để triển khai được.

https://medium.com/@hamedbaatour/build-a-real-world-beautitable-web-app-with-angular-6-a-to-z-ultimate-guide-2018-part-i-e121dd1d55e

Xây dựng ứng dụng việc cần làm với Svelte

Tuy là tân binh so với React, Vue và Angular, Svelte kinda cũng là một trong những dự án hấp dẫn nhất hành tinh trong năm 2022.

9 dự án mới nhất giúp bạn thành trùm Frontend trong năm 2020

Bạn sẽ học được gì?

Hướng dẫn này sẽ chỉ cho bạn cách tạo một ứng dụng bằng Svelte 3 từ đầu đến cuối. Nó sử dụng các component, styling và event handlers.

Tech Stack & Features

 • Svelte 3
 • Components
 • Styling via CSS
 • ES 6 syntax

Tham khảo một trong những dự án Svelte thành công hiếm hoi: https://medium.com/codingthesmartway-com-blog/building-a-svelte-3-todo-app-from-start-to-deployment-1737f72c23a6

Xây dựng giỏ hàng thương mại điện tử với Next.js

NextJs là framework phổ biến nhất để tạo các ứng dụng React hỗ trợ kết xuất phía máy chủ.

9 dự án mới nhất giúp bạn thành trùm Frontend trong năm 2020

Bạn sẽ học được gì?

Trong dự án này, bạn sẽ tìm hiểu cách thiết lập môi trường phát triển Next.js, tạo các trang và component mới, tìm nạp dữ liệu, định dạng và triển khai một ứng dụng tiếp theo.

Tech Stack & Features

 • Next.js
 • Components and Pages
 • Data Fetching
 • Styling
 • Deployment
 • SSR and SPA

Tham khảo một ví dụ đã triển khai thực tế: https://snipcart.com/blog/next-js-ec-Commerce-tutorial

Xây dựng một trang web blog đa ngôn ngữ đầy đủ bằng Nuxt.js

Nuxt.js sẽ phản ứng lại những gì Next.js sẽ phản ứng. Một framework tốt để kết hợp sức mạnh giữa render từ phía máy chủ và ứng dụng một trang. Ứng dụng cuối cùng mà bạn có thể tạo sẽ trông như thế này:

9 dự án mới nhất giúp bạn thành trùm Frontend trong năm 2020

Bạn sẽ học được gì?

Dự án ví dụ này sẽ dạy cho bạn cách xây dựng một trang web đầy đủ bằng cách sử dụng Nuxt.js từ lúc sơ khai đến bước triển khai cuối cùng. Nó sử dụng nhiều tính năng thú vị mà Nuxt cung cấp như các trang và component cũng như kiểu dáng với SCSS.

  Tính năng Frontend Presets của Laravel 5.5

Tech Stack & Features

 • Nuxt.js
 • Components and Pages
 • Storyblok module
 • Mixins
 • Vuex for state management
 • SCSS for styling
 • Nuxt middlewares

Theo cá nhân tôi, làm việc với Nuxt thực sự giúp bạn trở thành một nhà phát triển Vue tốt hơn! Tham khảo về dự án tại đây: https://www.storyblok.com/tp/nuxt-js-multilLanguage-website-tutorial

Xây dựng một blog với Gatsby

Gatsby là một trình tạo trang tĩnh tuyệt vời sử dụng React và GraphQL dưới hood. Đây là kết quả của dự án này:

9 dự án mới nhất giúp bạn thành trùm Frontend trong năm 2020

Bạn sẽ học được gì

Trong hướng dẫn này, bạn sẽ học cách tận dụng Gatsby để xây dựng một blog nổi bật mà bạn có thể sử dụng để viết bài của riêng mình trong khi sử dụng React và GraphQL.

Tech Stack & Features

 • Gatsby
 • React
 • GraphQL
 • Plugins & Themes
 • MDX / Markdown
 • Bootstrap CSS
 • Templates

Nếu bạn từng muốn tạo blog thì đây là một ví dụ hay ho để tận dụng React và GraphQL. Dù không chê giao diện của WordPress, nhưng với Gatsby, bạn có thể tạo các trang web có hiệu suất cao còn khi sử dụng React thì lại tạo một sự kết hợp tuyệt vời! Tham khảo thêm dự án dưới đây:

https://blog.bitsrc.io/how-to-build-a-blog-with-gatsby-and-boostrap-d1270212b3dc

Xây dựng một blog với Gridsome

Tương tự Next / Nuxt, Gridsome và Gatsby đều sử dụng GraphQL làm lớp dữ liệu nhưng Gridsome sử dụng VueJS. Gridsome là một trình tạo trang tĩnh tuyệt vời sẽ giúp bạn tạo các blog.

9 dự án mới nhất giúp bạn thành trùm Frontend trong năm 2020

Bạn sẽ học được gì

Dự án này sẽ dạy bạn cách xây dựng một blog đơn giản để bắt đầu với Gridsome, GraphQL và Markdown. Nó cũng bao gồm cách triển khai ứng dụng thông qua Netlify.

Tech Stack & Features

 • Gridsome
 • Vue
 • GraphQL
 • Markdown
 • Netlify

Dù không phải là hướng dẫn toàn diện nhất, tổng hợp trên đã bao gồm các khái niệm cơ bản về Gridsome và Markdown giúp cho các bạn mới bắt đầu dễ dàng hơn.

https://www.telerik.com/bloss/building-a-blog-with-vue-and-markdown-USE-gridsome

Xây dựng ứng dụng trình phát âm thanh giống SoundCloud với Quasar

Quasar là một framework khác của Vue cũng được sử dụng để xây dựng các ứng dụng di động. Trong dự án này, bạn sẽ tạo một ứng dụng trình phát âm thanh như sau:

9 dự án mới nhất giúp bạn thành trùm Frontend trong năm 2020

Bạn sẽ học được gì

Mặc dù các dự án khác tập trung chủ yếu vào các ứng dụng web, nhưng dự án này sẽ chỉ cho bạn cách tạo một ứng dụng di động bằng Vue thông qua framework Quasar. Bạn nên tự tạo một thiết lập Cordova hoạt động với cấu hình android studio/xcode. Nếu bạn chưa có, hãy tham khảo đường link tới Quasar ở dưới.

Tech Stack & Features

 • Quasar
 • Vue
 • Cordova
 • Wavesurfer
 • UI Components

Một dự án nhỏ cho thấy sức mạnh của Quasar khi xây dựng các ứng dụng di động:

Kết

Hẳn khi các anh em đọc qua bài này sẽ thực sự phân vân, liệu có nên bắt đầu với một framework hoàn toàn mới, hay tham gia vào một dự án mà bạn đã có kiến thức nền tảng. Đừng ngần ngại chia sẻ kinh nghiệm với TopDev nhé!

Có thể bạn quan tâm:

Truy cập ngay việc làm IT đãi ngộ tốt trên TopDev