10 lệnh command line mà developer nhất định phải biết

1821

Bài viết được sự cho phép của tác giả Mai Đông Giang

Nếu bạn là một developer thì cơ bản nhất là cần biết về command line. Chưa biết thì không sao chúng ta có thể học từ mọi thứ.

Sau đây là 10 lệnh cơ bản trong command line mà bạn cần biết, sử dụng hằng ngày.

1.In ra đường dẫn thư mục đang làm việc (pwd)

$ pwd sẽ hiển thị đầy đủ đường dẫn thư mục bạn đang làm việc.

2. Thay đổi thư mục làm việc (cd)

Bạn muốn nhảy sang thư mục làm việc khác chỉ cần dùng $ cd sẽ giúp đưa bạn đi mọi nơi bạn cần.

3. Hiển thị Danh sách các file và thư mục con (ls)

$ ls sẽ giúp bạn xem tất cả các file và thư mục trong thư mục bạn đang đứng. Nếu bạn cần hiển thị theo dạng cây thì có thể thêm hậu tố -l như sau $ ls -l. Hoặc để xem các file ẩn (.ten_file) thì chỉ cần thêm hậu tố -a $ ls -a

4. Tạo file (touch)

Việc tạo file trong CLI là công việc thường xuyên. Bạn dùng lệnh $ touch ten_file sẽ tạo ra 1 file rỗng.

Chú ý, nếu tên file bạn tạo đã tồn tại, nó sẽ ghi đè file cũ của bạn nhé. Hãy cẩn thận!

  Thực thi phương thức kiểm thử NUnit với Command Line

5. Tạo thư mục (mkdir)

Tương tự việc tạo file, tạo thư mục cũng được sử dụng khá nhiều. $ mkdir ten_thu_muc

  Giới thiệu cấu trúc dự án tạo bằng Vuejs CLI

6. Xoá file (rm)

Xoá file với lệnh $ rm. Hoặc xoá luôn cả folder và file bên trong với $ rm -r

Chú ý: lệnh này sẽ không thể khôi phục file hoặc folder đã xoá.

7. Di chuyển hoặc đổi tên file/thư mục (mv)

Để di chuyển file/thư mục sang folder khác ta dùng $ mv old_path new_path

Để đổi tên file $ mv file_cu.txt file_moi.txt

Xem thêm nhiều tuyển dụng VueJS hấp dẫn trên TopDev

8. Copy file hoặc thư mục (cp)

Tương tự lệnh mv thôi nha mọi người $ cp file_cu.txt ban_file_moi.txt

9. Xoá màn hình CLI (clear)

$ clear xoá tất cả những gì trên màn hình đang hiển thị

10. man

Nêu bạn muốn xem tất cả tham số, cách sử dụng từng lệnh thì chỉ cần dùng $ man

Như vậy, là mình đã giới thiệu sơ qua về 10 lệnh cần thiết trong CLI cho các bạn dev. Hi vọng sẽ giúp ích cho các bạn mới làm quen.

Bài viết gốc được đăng tải tại giangmd.net

Có thể bạn quan tâm:

Xem thêm Việc làm Developer hấp dẫn trên TopDev