TopDev

WebGL/VueJS Frontend Developer

YCOMM VIỆT NAM

TTTM Zen Plaza, 54-56 Nguyễn Trãi, Phường Bến Thành, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
Mô tả công việc
Giới thiệu về công ty

Công ty

YCOMM VIỆT NAM

Ngành nghề

Phần Mềm

Quy mô công ty

25-99

Quốc tịch công ty

South-Korea

Về chúng tôi

Thông tin chung