TopDev

Web Developer Leader

Winitech Co., Ltd.

Epic Tower, Ngõ 19 P. Duy Tân, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội
Mô tả công việc
Giới thiệu về công ty
 • Position: Team Leader (Web Developer)
 • Note:
  • Candidates should write your Expected Salary in resume
  • Candidates should submit CV by English or English & Vietnamese

Trách nhiệm công việc

 • Working at Hanoi Center (address: Epic Tower)
 • Project Leader (PL) & developer team member management
 • Web software development
 • Collaboration with Vietnamese Coordinator & Korean development team
 • Work report

Kỹ năng & Chuyên môn

 • Experience as a team leader and over 4 years of software development experience working at an IT company
 • Program design, architecture design
 • Web system development ( Back-end, and front-end)
 • Teamwork and team organization 
 • Java, Jsp, HTML, CSS, Javascript
 • Spring framework
 • Database (Oracle, Postgres, MySQL etc) 
 • WEB/WAS server construction (Preferred)
 • Office automation
 • Knowledge of MSA and Cloud Computing solutions is an advantage
 • Very active person and highly responsible at work

Phúc lợi dành cho bạn

 • 13th salary and bonus based on business performance
 • Healthcare: Annual health check-up, Premium Health Insurance
 • Dynamic and positive working environment & comfortable working conditions
 • Provided with salary increment according to Company ’s policy and in accordance with applicable laws
 • To be paid social insurance and health insurance that are included in the monthly salary according to the Laws of Vietnam
 • Provided with Annual leave

Công ty

Winitech Co., Ltd.

Ngành nghề

Software

Quy mô công ty

100-499

Quốc tịch công ty

South-Korea

Về chúng tôi

elHHuJrDdmVQCeyt1cpU762AV52UNxFqExorxrW2.jpg
uFksi9eAKCPVK8lJW25NJL5LLdoTMHwNgznGe1Ug.jpg
hjZhFYJcKdjlzkiTCepqCxPphevpbP2vADa87yJc.jpg

Thông tin chung

Năm kinh nghiệm tối thiểu

Cấp bậc

Loại hình

Loại hợp đồng

Quy trình phỏng vấn

 • Vòng 1: Phỏng vấn trực tuyến qua zoom
 • Vòng 2: Phỏng vấn trực tiếp với Quản lý

⚙️ Hỗ trợ ứng viên

🧑🏾‍💻 Chuẩn bị phỏng vấn

Khám phá công cụ QnA của TopDev để luyện tập trả lời các câu hỏi phỏng vấn phổ biến.

Tham khảo QnA ngay