Mintpot Vina

Mintpot Vina

Phát triển thành công dựa trên sự tin tưởng và trách nhiệm

[Urgent] Web Developer (HTML5, CSS3, JavaScript) | Up to 50M

 • Title: Web Developer
 • QTY: 03
 • Salary range: Up To 50.000.000 VND
 • Prefer age: 24 <= age=<35

Trách nhiệm công việc:

 • Can work on web design & responsive web design
 • Tranform design from web desiger to html file code

Kỹ năng & Chuyên môn:

Must have

 • Experience in Frontend development: HTML, CSS, Java script and at least one modern frontend framework (vue.js, reactjs, angularjs etc…)
 • Good working attitude, long-term working
 • Experience in Figma, Photoshop, and Illustrator
 • Request for responsive web portfolio submission
 • At least 3 year of experience
 • Bachelor’s degree in software engineering, Computer Science or related field required

Prefer

 • Ability to work under pressure and meet tight deadlines.
 • Strong problem-solving and analytical skills.
 • Preferential mobile app design experience
 • Preferential Javascript experience
 • Preferential English or Korean
4 ngày trước

Địa điểm

Tầng 15, Tòa nhà Sao Mai Building, Số 19 Lê Văn Lương, Phường Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Số năm kinh nghiệm

3 năm

Cấp bậc

Nhân viên

Loại hình

Kỹ năng

Quy trình phỏng vấn

 • Vòng 1:

  Interview with Team Leader
gallery_t8rVC7Wi4CqLsytP5leSYaJWklk1CTNK.jpeg
gallery_bp6FmWc6nTeSM4o8PwKsohrNgl3TQE6q.jpeg
gallery_AYkBf4CYijXbwShOOykp1v3Bl3tdcs3M.jpeg
gallery_QozeNkaUWgt0uWEm4bjDaEkPrTzVqfXP.jpeg
gallery_t6u196FsEiH0mShOBFxan6gY5D7XR9IF.jpeg
Website
Địa điểm

Tầng 15, Tòa nhà Sao Mai Building, Số 19 Lê Văn Lương, Phường Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Quy mô công ty

100-499

Ngành nghề
Các công nghệ sử dụng
Quốc tịch công ty

South-Korea