Cathay Life

Cathay Life

Cùng Gieo Mầm Hôm Nay - Cho Tương Lai Phồn Thịnh

UI/UX Designer

Trách nhiệm công việc:

 • Tìm hiểu, phân tích nhu cầu, thói quen của user.
 • Mô phỏng thao tác bằng sơ đồ và đưa ra giải pháp.
 • Xây dựng và hoàn thiện các sản phẩm mẫu, thử nghiệm và đưa ra nguyên mẫu.
 • Phối hợp với lập trình viên hoàn thiện sản phẩm và đưa vào sử dụng thực tế.
 • Đưa ra lời khuyên và hướng dẫn về việc thực hiện các phương pháp nghiên cứu UX và các hoạt động thử nghiệm để phân tích và dự đoán hành vi của người dùng.
 • Nghiên cứu định hướng phát triển, tầm nhìn của công ty.

[English Version]

 • Research; analyze user’s demands and habits.
 • Simulate schematic manipulation and provide solutions.
 • Build and complete prototypes, test and put out prototypes.
 • Coordinate with programmers to perfect products and put them into practice.
 • Providing advice and guidance on the implementation of UX research methodologies and testing activities in order to analyze and predict user behavior.
 • Research companies develop method and vision.

Kỹ năng & Chuyên môn:

 • Tốt nghiệp Đại học và có từ 1 - 4 năm kinh nghiệm thiết kế UI/UX cho các sản phẩm số hóa.
 • Có kiến thức về các ngành công nghệ và phần mềm như: Sketch, InVision, Visio, HTML, CSS (SCSS), iOS, Android, Design Systems, and Adobe Creative Suite.
 • Phát triển và hoàn thiện wireframes/mockup/prototypes UX từ người dùng.
 • Hỗ trợ các dự án phát triển trong UI và các hoạt động thiết kế.

[English Version]

 • A Bachelor's degree and a minimum of 1 - 4 year’s UI/UX design experience for digital products.
 • Working knowledge of the following technologies and software: Sketch, InVision, Visio, HTML, CSS (SCSS), iOS, Android, Design Systems, and Adobe Creative Suite.
 • Develop UX wireframes/mockup/prototypes from user and beautify them.
 • Support development projects in UI and design activities.
1 tuần trước

Địa điểm

Tòa nhà The World Center, 46-48-50 Phạm Hồng Thái, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

Số năm kinh nghiệm

1 năm

Cấp bậc

Nhân viên

Loại hình

Kỹ năng

Cathay Life
Cathay Life

Website

Địa điểm

Tòa nhà The World Center, 46-48-50 Phạm Hồng Thái, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

Quy mô công ty

Over 1000

Ngành nghề

Các công nghệ sử dụng

Quốc tịch công ty

Taiwan