TopDev

Tester/QC

South Telecom

Đường Điện Biên Phủ, Phường 04, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
Mô tả công việc
Giới thiệu về công ty

Trách nhiệm công việc

 • Phát triển và thực hiện các kế hoạch kiểm thử tự động và kiểm thử hiệu năng, đảm bảo tuân thủ tiêu chuẩn chất lượng. 
 • Viết và bảo trì các kịch bản kiểm thử tự động dành cho các nền tảng Mobile App, Web và API. 
 • Phối hợp chặt chẽ với các bộ phận phát triển để xác định các yếu tố gây lỗi và đề xuất các giải pháp kỹ thuật.
 • Thực hiện và quản lý việc tracking bugs, đảm bảo mọi lỗi được ghi chép và xử lý kịp thời. 
 • Làm việc với các nhóm phát triển để thiết kế và thực hiện các chiến lược kiểm thử toàn diện. 
 • Tối ưu hóa quy trình kiểm thử tự động để cải thiện hiệu quả và giảm thời gian kiểm thử.

Kỹ năng & Chuyên môn

 • Có tối thiểu 01 năm kinh nghiệm automation test
 • Có kiến thức tốt về các phương pháp kiểm thử phần mềm, các công cụ kiểm thử tự động và quy trình kiểm thử phần mềm.
 • Có kiến thức và kinh nghiệm trong việc xây dựng, phát triển các framework kiểm thử tự động bằng các tools (Selenium, Katalon...)
 • Thành thạo automation test, viết kịch bản với các ngôn ngữ lập trình hướng đối tượng (Java, PHP, .NET, NodeJS....)
 • Có khả năng làm việc nhóm, luôn sẵn sàng hỗ trợ các thành viên khác trong dự án.

Phúc lợi dành cho bạn

 • Bonus: 13th-14th month salary & Performance bonus.
 • Health and Social insurance.
 • Annual Health Checkup
 • Team building, Event, Company trip.
 • Time working: from Monday to Friday.

Công ty

South Telecom

Ngành nghề

Dịch vụ IT, Internet

Quy mô công ty

100-499

Quốc tịch công ty

Vietnam

Về chúng tôi

3088f072ac3b4796de48e6d57f72f99d.jpg
2a23b21287e52c5c8471606ad8e421e3.jpg
124e21c776438a53b642e5f1e02f4cc7.jpg
88b84bc6483f5b7e33b174f35ecf8f57.jpg
c88b38d8ab599788969dbb196674e623.jpg
0ccb517cdf5e4317e5955130808bbcda.jpg

Thông tin chung

Năm kinh nghiệm tối thiểu

Cấp bậc

Loại hình

Loại hợp đồng

Các công nghệ sử dụng

Quy trình phỏng vấn

 • Vòng 1: HRM phỏng vấn qua điện thoại
 • Vòng 2: Phỏng vấn trực tiếp với Manager hoặc CEO
 • Vòng 3: Một vài trường hợp sẽ cần làm bài test kỹ thuật

⚙️ Hỗ trợ ứng viên

🧑🏾‍💻 Chuẩn bị phỏng vấn

Khám phá công cụ QnA của TopDev để luyện tập trả lời các câu hỏi phỏng vấn phổ biến.

Tham khảo QnA ngay