TopDev

Test Automation Engineer

TMA Tech Group

111 Nguyễn Đình Chính, Phường 15, Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh
Mô tả công việc
Giới thiệu về công ty

Công ty

TMA Tech Group

Ngành nghề

Outsourcing

Quy mô công ty

Over 1000

Quốc tịch công ty

Vietnam

Về chúng tôi

Thông tin chung