TopDev

Technical Operations Specialist (English)

HOIIO

6F, 40 Phạm Ngọc Thạch, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
Mô tả công việc
Giới thiệu về công ty

Trách nhiệm công việc

Access management

 • Provision / Onboarding / Offboarding
 • Tracking access requests
 • Monthly review access system-wise

Asset management

 • Managing equipment and new orders
 • Managing licenses and new orders
 • MDM Solution
 • AV Solution
 • Password Manager Solution

Network Management

 • Managing network equipment of the offices
 • VPN Solution

Compliance

 • Providing access management evidence following auditor orders

Cost Control

 • Managing saving plan of cloud infrastructure monthly basis
 • Managing application licenses monthly basis

Kỹ năng & Chuyên môn

 • Fresh graduates who are fast and self-learning are welcome.
 • Must Have 
  • Mindset: Strong ownership, discipline, and optimization
  • Soft Skills: Task management, Time management, Self-learning
  • Education: 
   • Bachelor or Diploma in Computer Science
   • Cisco certifications
  • Knowledge
   • 1+ Years experience with Cisco or Meraki Routers/Switches
   • 1+ Years experience Helpdesk
 • Nice to have
  • 1+ Years experience with managing Active Directory, LDAP 
  • Knowledge of IT Assets solution
  • Knowledge of Antivirus Enterprise solution
  • Knowledge of Password Management solution
  • Knowledge of MDM solution
  • Experience in managing small/medium projects
  • Basic understanding of AWS Cloud Service
  • Knowledge of ISO 27001 certificate
  • Knowledge of Security certificates SOC1, SOC2
  • AWS certification, or equivalent

Phúc lợi dành cho bạn

 • Healthcare Plan
 • Work from Monday to Friday (9 AM - 6 PM)
 • Free drinks & snacks
 • Follow Labor Law
 • Company provides work equipment
 • Full-paid in probation period and 13th month salary
 • 14 days anual leave per years
 • Dynamic enviroment, stable career path

Công ty

HOIIO

Ngành nghề

Phần Mềm

Quy mô công ty

100-499

Quốc tịch công ty

Singapore

Về chúng tôi

save-new - Sam Pan.jpeg
10f4efae74c9c4662fb7528cf0708d74.jpeg

Thông tin chung

Năm kinh nghiệm tối thiểu

Cấp bậc

Loại hình

Loại hợp đồng

Các công nghệ sử dụng

Quy trình phỏng vấn

 • Vòng 1: Offline Interview

⚙️ Hỗ trợ ứng viên

🧑🏾‍💻 Chuẩn bị phỏng vấn

Khám phá công cụ QnA của TopDev để luyện tập trả lời các câu hỏi phỏng vấn phổ biến.

Tham khảo QnA ngay