TopDev

Sr. Physical Design Engineer _TS030101-PhDesign

Talent Success

Hồ Chí Minh, Thành phố Hồ Chí Minh
Mô tả công việc
Giới thiệu về công ty

Talent Success's client is a market leader in advanced ASIC services.

Trách nhiệm công việc

 • Perform Netlist-to-GDS design flow, including floorplanning, placement,timing, optimization, clock tree systhesis and routing.
 • Support STA timing analysis and fixing
 • Perform physical verification, including DRC, LVS, IR drop and DFM analysis.

Kỹ năng & Chuyên môn

 • From 3 years work experience
 • Major EE/CS
 • Familiar with Cadence Innovus or Synopsys ICC2/Fusion Complier
 • English communication (prefer candidate with TOEIC 730-855 or relevant)
 • Experience in 65/40/28nm IC design experiences is a plus

BENEFITS:

 • Competitive annual salary package: performance bonus, 13-month salary, salary annual increase
 • Insurance full salary
 • PVI Premium Health care package applied for employee since Probation
 • PVI Premium Health care package applied for Family members after Probation
 • Free motorbike parking
 • Monthly meal & transportation allowances
 • Annual health check
 • Company trip, voucher/gifts on Birthday & Special occasions.
 • Dynamic enviroment with talented people

Phúc lợi dành cho bạn

 • Good Offer

Công ty

Talent Success

Ngành nghề

Human Resource

Quy mô công ty

25-99

Quốc tịch công ty

Vietnam

Về chúng tôi

Thông tin chung

Năm kinh nghiệm tối thiểu

Loại hình

Loại hợp đồng

Các công nghệ sử dụng

⚙️ Hỗ trợ ứng viên

🧑🏾‍💻 Chuẩn bị phỏng vấn

Khám phá công cụ QnA của TopDev để luyện tập trả lời các câu hỏi phỏng vấn phổ biến.

Tham khảo QnA ngay