TopDev

Software Tester/Function Tester

Công ty TNHH Yura Corporation Bắc Ninh_Chi nhánh Hà Nội

Tầng 10, tòa nhà Richy, tổ 44, Phường Yên Hoà, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội
Mô tả công việc
Giới thiệu về công ty
 • Software Tester: Controller SW Verification
 • Function Tester: System Verification/ Video verification

Trách nhiệm công việc

Software Tester:

 • Establish a controller software verification plan and proceed with verification
 • Management of verification status and creation of reports
 • Support for feedback and review of verification results

Function Tester:

 • Automation function verification of electric controllers (HILS)
 • Functional verification of electrical controller manual
 • Development and validation of test cases through specification analysis (HILS)
 • System verification: Vehicle controller (End to End)

Kỹ năng & Chuyên môn

 • Bachelor degree in Information Technology, Computer Science, Computer Engineering, Electronics Engineering, Telecommunication Engineering or equivalent
 • Have experiences in C/C++  (MATLAB is a plus)
 • Have experiences in CAPL (CANoe)
 • Analyze project requirements, design/ execute/ update test cases & test scripts.
 • Perform functional testing of the testing process
 • Have experience verifying software on cars,...v.v. 
 • Good English communication

Preferred:

 • Have experience working in the Automotive industry
 • Have certificate ISTQB Foundation Lever or Automotive Software Tester,...v.v. 
 • Prefer testing on real-devices, emulators is an advantage.
 • Have experience working create automation CAPL script/ CAPL Test Module, flashing, diagnostic, configuration CANoe.
 • Simuilk.
 • Can communicate in Korean is a plus.

Phúc lợi dành cho bạn

 • Bonus: 190% of basic salary/year
 • Participate in full social insurance .
 • In addition to holidays as prescribed by law, the company provides paid leave for the following days: 2 days of summer vacation; 1 day off for Buddha's birthday; 1 day off for Mid-Autumn Festival; 1 day off for Christmas

Công ty

Công ty TNHH Yura Corporation Bắc Ninh_Chi nhánh Hà Nội

Ngành nghề

Software, Phần Mềm

Quy mô công ty

Hơn 1000

Quốc tịch công ty

Korea

Về chúng tôi

Thông tin chung

Năm kinh nghiệm tối thiểu

Cấp bậc

Loại hình

Loại hợp đồng

Các công nghệ sử dụng

Quy trình phỏng vấn

 • Vòng 1: Phỏng vấn qua điện thoại
 • Vòng 2: Phỏng vấn trực tiếp với Tech Lead
 • Vòng 3: Deal lương

⚙️ Hỗ trợ ứng viên

🧑🏾‍💻 Chuẩn bị phỏng vấn

Khám phá công cụ QnA của TopDev để luyện tập trả lời các câu hỏi phỏng vấn phổ biến.

Tham khảo QnA ngay