TopDev

Software Engineer (JAVA, REACTJS/NATIVE, NODEJS, D365, AZURE, .NET, VUE, NUXTJS)

ROMULUS CONSULTANT COMPANY LIMITED

VNO building, 124 Điện Biên Phủ, Phường Đa Kao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
Mô tả công việc
Giới thiệu về công ty

Công ty

ROMULUS CONSULTANT COMPANY LIMITED

Ngành nghề

IT Consultant, Information Technology, Phần Mềm, Dịch vụ IT, Gia công phần mềm

Quy mô công ty

25-99

Quốc tịch công ty

Singapore

Về chúng tôi

Thông tin chung