APOLLO SOLUTIONS

APOLLO SOLUTIONS

Together We Power

Software Engineer (Java, Python, NodeJS)

Trách nhiệm công việc:

 • Thiết kế kiến trúc tích hợp: Định nghĩa kiến trúc và giao diện hệ thống để tích hợp các thành phần lại với nhau.
 • Tích hợp các thành phần hệ thống: Kết hợp các thành phần riêng lẻ thành một hệ thống hoàn chỉnh, đảm bảo tính tương thích và tương tác chính xác giữa chúng.
 • Phát triển và triển khai giao diện: Xây dựng và triển khai các giao diện cần thiết để liên kết các thành phần với nhau.
 • Kiểm tra tích hợp: Thực hiện kiểm tra để đảm bảo tính hoạt động chính xác và tương thích của hệ thống sau khi tích hợp.
 • Xử lý xung đột và lỗi tích hợp: Phát hiện, giải quyết và sửa chữa các xung đột và lỗi liên quan đến tích hợp hệ thống.
 • Đảm bảo tương thích và chuẩn hóa: Đảm bảo rằng các thành phần hệ thống tuân thủ các chuẩn và quy tắc tích hợp được định nghĩa trước.
 • Quản lý phiên bản và cấu hình: Đảm bảo sự tương thích và ổn định trong việc quản lý phiên bản và cấu hình của các thành phần hệ thống.
 • Tạo hướng dẫn sử dụng và tài liệu tích hợp: Xây dựng tài liệu hướng dẫn sử dụng và tài liệu tích hợp để hỗ trợ quá trình triển khai và vận hành hệ thống.
 • Hỗ trợ triển khai và triển khai: Cung cấp hỗ trợ và hướng dẫn cho quá trình triển khai và triển khai hệ thống trong môi trường thực tế.
 • Hỗ trợ vận hành và bảo trì: Cung cấp hỗ trợ cho hoạt động vận hành, giám sát hiệu suất và hỗ trợ bảo trì của hệ thống.
 • Xử lý và biến đổi dữ liệu: Chuẩn hóa, biến đổi và làm sạch dữ liệu để đảm bảo tính chính xác và đáng tin cậy cho việc phân tích.
 • Xây dựng hệ thống lưu trữ dữ liệu: Thiết kế và triển khai hệ thống lưu trữ dữ liệu phù hợp với yêu cầu của dự án, bao gồm cơ sở dữ liệu, hệ thống lưu trữ phân tán và data warehouse.
 • Tạo môi trường phát triển và kiểm thử: Xây dựng và duy trì môi trường phát triển và kiểm thử chất lượng để các nhóm phát triển có thể làm việc hiệu quả và triển khai phần mềm một cách an toàn.
 • Tối ưu hóa hiệu suất hệ thống: Tìm kiếm và giải quyết các vấn đề về hiệu suất và tăng cường khả năng mở rộng của hệ thống để đảm bảo sự ổn định và hiệu suất tốt.

Kỹ năng & Chuyên môn:

 • Tốt nghiệp đại học về công nghệ thông tin hoặc liên quan
 • Có khả năng làm việc trong môi trường không ngừng thay đổi và phát triển liên tục.
 • Có it nhất 5 năm kinh nghiệm làm việc ở vị trí tương đương
 • Tốt nghiệp Đại học ưu tiên ngành Công nghệ thông tin, Kỹ thuật phần mềm...
 • Thành thạo ngôn ngữ lập trình: Java, Python, Nodejs…
 • Có kiến thức về các công cụ liên quan đến dữ liệu lớn: Kafka, Hadoop, Hive, Spark, Elastic Search…
 • Kinh nghiệm làm việc với cơ sở dữ liệu SQL và NoSQL: MySQL, MongoDB, Hbase, Cassandra, Clickhouse…
 • Kinh nghiệm làm việc với công cụ Data pipeline và workflow management tools: Airflow, Nifi…
 • Kinh nghiệm với GIT và GIT workflows.
 • Có kiến thức và kinh nghiệm làm việc với kiến trúc miro-services.
 • Kinh nghiệm làm việc với Agile, Scrum.
1 tuần trước

Địa điểm

 • VP tại phường 10, Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh

Quy trình phỏng vấn

 • Vòng 1:

  Phỏng vấn kỹ thuật
 • Vòng 2:

  Phỏng vấn HR (online)

Địa điểm

 • VP tại phường 10, Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh

Quy mô công ty

25-99

Ngành nghề

Các công nghệ sử dụng

Quốc tịch công ty

Vietnam