TopDev

Software Developer (Java, Spring, API Restful, MyBatis)

Nuri Flex

1/10 Đường số 33, KP2, Phường An Khánh, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh
Mô tả công việc
Giới thiệu về công ty

Công ty

Nuri Flex

Ngành nghề

Phần Mềm, Năng lượng

Quy mô công ty

10-24

Quốc tịch công ty

South-Korea

Về chúng tôi

Thông tin chung