CAR FROM JAPAN

CAR FROM JAPAN

Work hard. Play harder

Senior Frontend Developer (Reactjs, React-Native)

JOB DESCRIPTION:

You will be one of the key members in our tech team, who are responsible for the innovation and tech developments of the whole business; from a tech perspective. You will maintain a high standard in performance and commitment, and promote these skills among your juniors. You will contribute ideas and innovations to the business, as a master of technology

MÔ TẢ CÔNG VIỆC: 

Bạn sẽ là một trong những nhân tố chính trong đội Tech của chúng tôi, phụ trách về sáng tạo và phát triển dưới góc nhìn về công nghệ, trong mô hình kinh doanh của công ty. Bạn đảm bảo các tiêu chuẩn cao trong hiệu suất và sự cam kết đối với công việc, và thúc đẩy những kỹ năng này với cấp dưới của bạn. Bạn sẽ đóng góp những ý tưởng và đổi mới với công ty dưới tư cách là một chuyên gia công nghệ.

Trách nhiệm công việc:

 • Write clean, functional code on the front-end using reactjs, react-native
 • Design client-side architecture
 • Build reusable code and libraries for future use
 • Train & lead juniors, delegate and empower them to take the ownership (if necessary).
 • Write well tested software to ensure quality, responsiveness and efficiency
 • Troubleshoot & solve issues
 • Collaborate with product team, to plan and launch new features

Good to have:

 • Having experience with NextJs, NestJs, Graphql will be a big advantage, as it's our main web framework.
 • Have CI/CD experience is a plus

Vai trò & Trách nhiệm công việc:

 • Viết clean code cho front-end bằng ReactJS, React-Native
 • Thiết kế kiến trúc giải pháp cho client-side
 • Xây dựng code và thư viện có thể tái sử dụng được sau này.
 • Đào tạo và quản lý cấp dưới, hướng dẫn và tạo điều kiện cho nhân viên chủ động trong công việc (nếu cần thiết)
 • Viết unit test, e2e test để đảm bảo chất lượng phần mềm
 • Khắc phục và giải quyết vấn đề phát sinh với hệ thống
 • Phối hợp với đội Sản phẩm để lên kế hoạch và giới thiệu các chức năng mới

Sẽ là lợi thế nếu:

 • Bạn có kinh nghiệm với ExpressJS, NestJs, Graphql, Typescript
 • Có kinh nghiệm về CI/CD

Kỹ năng & Chuyên môn:

 • 3+ years of professional software development experiences.
 • Front-end development using TypeScript, FlowType, etc.
 • Designing and tuning UX/UI interaction using CSS animation.
 • Processing front-end development environments using Webpack, Gulp, etc.
 • Improving legacy code/system and working with REST API, GraphQL.
 • Pair programming and/or mob programming.
 • Working with cloud computing services such as AWS, GCP.

Yêu cầu công việc:

 • Kinh nghiệm phát triển phần mềm chuyên nghiệp từ 3 năm trở lên.
 • Có kinh nghiệm làm front-end với TypeScript, FlowType,..
 • Thiết kế & cải thiện UX/UI bằng CSS animation
 • Sử dụng Webpack, Gulp,..
 • Cải tiến, tối ưu code, tích hợp với REST API, GraphQL
 • Có thể làm Pair programming hoặc mob programming
 • Có kiến thức về cloud services như AWS, GCP
1 tuần trước

Địa điểm

 • B2-25 Vinhomes Gardenia, Hàm Nghi, Phường Cầu Diễn, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội

Quy trình phỏng vấn

 • Vòng 1:

  Phỏng vấn về Technical
 • Vòng 2:

  Trao đổi về văn hóa
 • Vòng 3:

  Thống nhất về lương thưởng và chế độ
CAR FROM JAPAN

Website

Địa điểm

 • B2-25 Vinhomes Gardenia, Hàm Nghi, Phường Cầu Diễn, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội

Quy mô công ty

25-99

Ngành nghề

Các công nghệ sử dụng

Quốc tịch công ty

Japan