TopDev

Senior Frontend Developer (ReactJS/NextJS)

VUS - Anh Văn Hội Việt Mỹ

189 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Phạm Ngũ Lão, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
Mô tả công việc
Giới thiệu về công ty

Công ty

VUS - Anh Văn Hội Việt Mỹ

Ngành nghề

Giáo dục, Công nghệ thông tin

Quy mô công ty

Over 1000

Quốc tịch công ty

Vietnam

Về chúng tôi

Thông tin chung