TopDev

Senior Data Engineer ~ Up to $3000

Công ty Cổ phần Chứng khoán Thiên Việt (TVS)

Tầng 15, tòa nhà Harec, 4 Láng Hạ, Phường Thành Công, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội
Mô tả công việc
Giới thiệu về công ty

Công ty

Công ty Cổ phần Chứng khoán Thiên Việt (TVS)

Ngành nghề

Fintech

Quy mô công ty

100-499

Quốc tịch công ty

Vietnam

Về chúng tôi

Thông tin chung