TopDev

Senior Automation Software Tester (QA/QC)

M2 Vietnam

Tầng 2, Số 2 Đường Nguyễn Huy Lượng, Phường 14, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh
Mô tả công việc
Giới thiệu về công ty

Trách nhiệm công việc

 • Create test cases corresponding to specifications of application features
 • Prepare, perform and maintain automated tests on softwares
 • Create test cases document
 • Perform manual tests on softwares in effective ways
 • Create test reports written in English
 • Collaborate with developers to help them solve problems
 • Communicate with Japanese managers and customers with English text

Kỹ năng & Chuyên môn

 • More than 5 years of experience in Software Tester(QA/QC) tasks
 • Have following experiences and knowledge
  • Create end-to-end(E2E) automation testing scenarios
   • Experience in any automation testing tool is acceptable
   • Selenium, appium, TestComplete, Cypress, Mabl, Eggplant, etc
  • Create test cases for software development(necessary)
   • Experiences in web application development or mobile application development are better than other kinds of software development
  • Perform tests on software development(necessary)
  • Create test reports written in English(necessary)
  • Use Redmine, Jira or any other project management tools
 • Have good command of English to create documents and to talk about application specifications(necessary)
  • Most of documents you create are expected to be written English
  • Use English to communicate on messaging tools
 • Able to friendly cooperate with other developers and managers in application development

Preferred skills:

 • Create API test cases and perform API testing.
 • SQL knowledge and skills
  • e.g. Write SQL queries to generate test data
 • Any programming languages and experiences in using them
 • Japanese language comprehension

Phúc lợi dành cho bạn

 • Tet bonus
 • Annual salary review
 • Social, Health and Unemployment insurance
 • Annual trip (once a year)
 • Company parties
 • Free bike parking
 • Provided Development Devices: Macbook Pro, side monitor
 • 5 working days/ week: Mon – Fri with flexible time (office & remote hybrid)

Công ty

M2 Vietnam

Ngành nghề

Gia công phần mềm

Quy mô công ty

Dưới 10

Quốc tịch công ty

Japan

Về chúng tôi

IMG_1715 (1).jpg
z4832095427085_10a624f30688d0a446b3850f11a63ebc.jpg
z4832096195692_c2a5c400ef6a7fcb4531898b280e2b92.jpg
IMG_1479 (1).jpg

Thông tin chung

Năm kinh nghiệm tối thiểu

Cấp bậc

Loại hình

Loại hợp đồng

Các công nghệ sử dụng

Quy trình phỏng vấn

 • Vòng 1: Screen CV
 • Vòng 2: Interview
 • Vòng 3: Mini Interview (if any)

⚙️ Hỗ trợ ứng viên

🧑🏾‍💻 Chuẩn bị phỏng vấn

Khám phá công cụ QnA của TopDev để luyện tập trả lời các câu hỏi phỏng vấn phổ biến.

Tham khảo QnA ngay