TopDev

Security Engineer (Cctv, Pabx, Fire Alarm)

Công Ty TNHH Lantro Việt Nam

Số 46 Phan Khiêm Ích, Phường Tân Phong, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh
Mô tả công việc
Giới thiệu về công ty

Công ty

Công Ty TNHH Lantro Việt Nam

Ngành nghề

Phần cứng, Dịch vụ IT, Công nghệ thông tin, Technology and Computer Sciences

Quy mô công ty

25-99

Quốc tịch công ty

Vietnam

Về chúng tôi

Thông tin chung