TopDev

Security Engineer (Cctv, Pabx, Fire Alarm)

Công Ty TNHH Lantro Việt Nam

Số 46 Phan Khiêm Ích, Phường Tân Phong, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh
Job Description
About Company

Company

Công Ty TNHH Lantro Việt Nam

Industry

Phần cứng, Dịch vụ IT, Công nghệ thông tin, Technology and Computer Sciences

Company size

25-99

Nationality

Vietnam

About us

General information