TopDev

REMOTE HOT JOBS - ServiceNow Platform Specialist

Talent Success

Hồ Chí Minh, Thành phố Hồ Chí Minh
Hà Nội, Thành phố Hà Nội
Đà Nẵng, Thành phố Đà Nẵng
Mô tả công việc
Giới thiệu về công ty

Talent Success client consulting solutions designed to meet the ever-changing market demands and business needs of their customers

Trách nhiệm công việc

 • Data Management and Event Handling
 • System Integration
 • Support and Training
 • Process Adjustment and Optimization
 • Monitoring and Reporting

Kỹ năng & Chuyên môn

 • Proficiency in IT Operations Management (ITOM) within the ServiceNow platform. 
 • Experience in configuring and optimizing Event Management functionalities.
 • Familiarity with setting up and maintaining Configuration Management Database (CMDB). 
 • Ability to work with and customize Service Maps within ServiceNow for better visualization and management of IT infrastructure.

Phúc lợi dành cho bạn

 • Good Offer

Công ty

Talent Success

Ngành nghề

Human Resource

Quy mô công ty

25-99

Quốc tịch công ty

Vietnam

Về chúng tôi

Thông tin chung

Năm kinh nghiệm tối thiểu

Cấp bậc

Loại hình

Loại hợp đồng

Quy trình phỏng vấn

 • Vòng 1: HR Interview
 • Vòng 2: Technical Interview

⚙️ Hỗ trợ ứng viên

🧑🏾‍💻 Chuẩn bị phỏng vấn

Khám phá công cụ QnA của TopDev để luyện tập trả lời các câu hỏi phỏng vấn phổ biến.

Tham khảo QnA ngay