TopDev

REMOTE HOT JOBS - ServiceNow Operations Analyst

Talent Success

Hồ Chí Minh, Thành phố Hồ Chí Minh
Hà Nội, Thành phố Hà Nội
Đà Nẵng, Thành phố Đà Nẵng
Mô tả công việc
Giới thiệu về công ty

Talent Success client consulting solutions designed to meet the ever-changing market demands and business needs of their customers

Trách nhiệm công việc

 • Incident Management:
  • Proficiency in developing business rules for incident management processes.
  • Experience in making form adjustments to enhance incident handling efficiency.
  • Ability to integrate email systems with ServiceNow for streamlined incident communication.
  • Familiarity with tool integration, potentially including connectors for ServiceNow to ServiceNow (SN-SN) or ServiceNow to T-systems (SNT-systems), subject to further specification.
 • Problem Management:
  • Competence in developing business rules for problem management processes.
  • Skill in making form adjustments to improve problem resolution workflows.
 • Knowledge Management:
  • Proficiency in developing business rules for knowledge management processes.
  • Ability to design and implement approval workflows for knowledge articles.

Kỹ năng & Chuyên môn

Remote working, offer NET salary

Phúc lợi dành cho bạn

 • Good Offer

Công ty

Talent Success

Ngành nghề

Human Resource

Quy mô công ty

25-99

Quốc tịch công ty

Vietnam

Về chúng tôi

Thông tin chung

Năm kinh nghiệm tối thiểu

Cấp bậc

Loại hình

Loại hợp đồng

Quy trình phỏng vấn

 • Vòng 1: HR Interview
 • Vòng 2: Technical Interview

⚙️ Hỗ trợ ứng viên

🧑🏾‍💻 Chuẩn bị phỏng vấn

Khám phá công cụ QnA của TopDev để luyện tập trả lời các câu hỏi phỏng vấn phổ biến.

Tham khảo QnA ngay