TopDev

REMOTE HOT JOBS - ServiceNow Developer

Talent Success

Hồ Chí Minh, Thành phố Hồ Chí Minh
Hà Nội, Thành phố Hà Nội
Đà Nẵng, Thành phố Đà Nẵng
Mô tả công việc
Giới thiệu về công ty

Talent Success client consulting solutions designed to meet the ever-changing market demands and business needs of their customers

Trách nhiệm công việc

 • Develop and customize applications on the ServiceNow platform proficiently
 • Possess extensive experience in integrating ServiceNow with external systems and services
 • Ability to provide senior-level support and guidance on integration tasks, shaping and deploying effective solutions.
 • Demonstrate strong development skills, particularly in scripting and API usage to optimize platform performance and flexibility.

Kỹ năng & Chuyên môn

 • Proficient in ServiceNow platform development and customization.
 • Extensive experience with ServiceNow integrations.
 • Ability to provide senior-level support and guidance on integration tasks.
 • Strong development skills, particularly in scripting and APIs.
 • Deep understanding of ServiceNow architecture and best practices.
 • Proven experience as a senior developer in ServiceNow projects.

Phúc lợi dành cho bạn

 • Good Offer

Công ty

Talent Success

Ngành nghề

Human Resource

Quy mô công ty

25-99

Quốc tịch công ty

Vietnam

Về chúng tôi

Thông tin chung

Năm kinh nghiệm tối thiểu

Cấp bậc

Loại hình

Loại hợp đồng

Các công nghệ sử dụng

Quy trình phỏng vấn

 • Vòng 1: HR Interview
 • Vòng 2: Technical Interview

⚙️ Hỗ trợ ứng viên

🧑🏾‍💻 Chuẩn bị phỏng vấn

Khám phá công cụ QnA của TopDev để luyện tập trả lời các câu hỏi phỏng vấn phổ biến.

Tham khảo QnA ngay