TopDev

REACTJS/NODEJS- WEB- APPLICATION TRAINING PROGRAM (JWAT)

CyberLogitec Vietnam Co., Ltd.

SCETPA Building, 19A Cộng Hòa, Phường 12, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh
Mô tả công việc
Giới thiệu về công ty

JWAT is a program that aims to develop essential knowledge and skills for participants to work for practical projects at CyberLogitec Vietnam

Trách nhiệm công việc

On the job training (04 months):

 • SQL
 • ReactJS - NodeJS
 • Project demo

Kỹ năng & Chuyên môn

 • Passion for IT software
 • Good logical thinking
 • Eager to learn
 • High commitment
 • Good command of English

NEXT STEPS:

Please complete this Application form before submitting your CV for the Training Program: https://forms.gle/rLb9i6HKqBgWF7nF9

Phúc lợi dành cho bạn

 • Training allowances
 • Enjoy technical skills training
 • Practical experience in real projects
 • Guided by CLV technical experts
 • Confidence in IT development
 • Join on-job training in real project
 • Become official employee upon successful training

Công ty

CyberLogitec Vietnam Co., Ltd.

Ngành nghề

Phần Mềm

Quy mô công ty

500-999

Quốc tịch công ty

South-Korea

Về chúng tôi

gallery_LDRNIzxJgW0Wydy5u6V2Ot0LPqgYKLUs.jpeg
gallery_J17wiQHoAl8jk0o98Xfgo973aT6o2xmL.jpeg
gallery_mGDNBAsBGgqWyHTxywseepMIs1NAdlJI.jpeg

Thông tin chung

Năm kinh nghiệm tối thiểu

Cấp bậc

Loại hợp đồng

Các công nghệ sử dụng

Quy trình phỏng vấn

 • Vòng 1: Interview with technical team
 • Vòng 2: Interview with HR (culture fit)

⚙️ Hỗ trợ ứng viên

🧑🏾‍💻 Chuẩn bị phỏng vấn

Khám phá công cụ QnA của TopDev để luyện tập trả lời các câu hỏi phỏng vấn phổ biến.

Tham khảo QnA ngay