TopDev

QT Developer

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ VÀ TRUYỀN THÔNG NGS

Tầng 4, sảnh M tòa 6th Element Nguyễn Văn Huyên, Phường Phú Thượng, Quận Tây Hồ, Thành phố Hà Nội
Mô tả công việc
Giới thiệu về công ty

Công ty

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ VÀ TRUYỀN THÔNG NGS

Ngành nghề

Dịch vụ doanh nghiệp

Quy mô công ty

100-499

Quốc tịch công ty

Vietnam

Về chúng tôi

Thông tin chung