TopDev

QA ENGINEER

Công ty Cổ phần Công nghệ Pavana

Khu Công nghiệp Bình Xuyên, Thị trấn Hương Canh, Huyện Bình Xuyên, Tỉnh Vĩnh Phúc
Mô tả công việc
Giới thiệu về công ty

Công ty

Công ty Cổ phần Công nghệ Pavana

Ngành nghề

Dịch vụ doanh nghiệp

Quy mô công ty

25-99

Quốc tịch công ty

Vietnam

Về chúng tôi

Thông tin chung