TopDev

Product Owner

HEINEKEN Vietnam

Vietcombank Tower, 18th & 19th floor, 05 Cong Truong Me Linh, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
Mô tả công việc
Giới thiệu về công ty

Công ty

HEINEKEN Vietnam

Ngành nghề

Kinh Doanh, Sản xuất, Manufacturing

Quy mô công ty

Over 1000

Quốc tịch công ty

Netherlands, Vietnam

Về chúng tôi

Thông tin chung