Mắt Bão

Mắt Bão

Mắt Bão không bao giờ là số 1, mà là trên con đường chinh phục và trở thành số 1

PRODUCT MANAGER

Trách nhiệm công việc:

 1. Nghiên cứu và phân tích dữ liệu thị trường, khách hàng, sản phẩm.
 2. Xây dựng chiến lược sản phẩm cho Hóa đơn điện tử, Chữ ký số,…
 3. Phối hợp với các phòng ban để lên chiến lược, kế hoạch cho sản phẩm: Xây dựng kế hoạch và thực thi phát triển sản phẩm
 4. Vận hành, đánh giá quá trình triển khai, đề xuất cải tiến sản phẩm
 5. Tham gia vào hoàn thiện sản phẩm, tiếp nhận ý kiện phản hồi từ phía khách hàng, xây dựng chính sách hợp lý cho khách hàng và sản phẩm
 6. Chịu trách nhiệm báo cáo cho CEO về hoạt động và hiệu quả công việc

Kỹ năng & Chuyên môn:

 • Từ 2 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương
 • Am hiểu kiến thức về công nghệ, HĐĐT, Chữ ký số
 • Có kỹ năng về Quản lý sản phẩm (Product Management), UX/UI
 • Kỹ năng quản lý, lãnh đạo
 • Kỹ năng giao tiếp, ngoại giao/ đàm phán và ứng xử tốt

Đã hết hạn

Địa điểm

 • 12A Núi Thành, Phường 13, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh

Quy trình phỏng vấn

 • Vòng 1:

  Phỏng vấn trực tiếp với Giám đốc Công nghệ
Mắt Bão
Mắt Bão
Mắt Bão
Mắt Bão
Mắt Bão
Mắt Bão
Mắt Bão
Mắt Bão
Mắt Bão
Mắt Bão

Website

Địa điểm

 • 12A Núi Thành, Phường 13, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh

Quy mô công ty

100-499

Ngành nghề

Các công nghệ sử dụng

Quốc tịch công ty

Vietnam