TopDev

Product Manager

Filum AI

633 Trần Xuân Soạn, Phường Tân Hưng, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh
Mô tả công việc
Giới thiệu về công ty

Công ty

Filum AI

Ngành nghề

Dịch vụ doanh nghiệp, B2B Services

Quy mô công ty

25-99

Quốc tịch công ty

Vietnam

Về chúng tôi

Thông tin chung