TopDev

PHP Developers

Talent Success

Hồ Chí Minh, Thành phố Hồ Chí Minh
Mô tả công việc
Giới thiệu về công ty

Talent Success 's client is a web solution company, office in HCMC.

Trách nhiệm công việc

 • Develop attractive Joomla / Drupal / Wordpress Templates based on designs by our talented creative team
 • Develop custom functions / plugins for Joomla / Drupal / Wordpress 
 • Develop and maintain Joomla / Drupal / Wordpress / Moodle CMS solutions for various agencies
 • Develop and maintain PHP solutions

Kỹ năng & Chuyên môn

 • At least 2 years experience
 • Good programming knowledge in PHP
 • Familiar with Object Oriented Application Design, AJAX, jQuery, Programming, Structured and Query Language (SQL) and Cascading Style Sheets (CSS)
 • Good communication skills in English Language
 • Good attention to detail
 • Able to work independently
 • Adhere to deadlines given for development

Preferred skills: Prior knowledge/ experience with WordPress CMS would be an advantage

Due to large number of applications, Talent Success team will only contact with shortlisted candidates.
Thank you for your interest in Talent Success's opportunities. All of your applications are well received and considered carefully.

Phúc lợi dành cho bạn

 • Good Offer

Thông Tin Công ty

Talent Success

24 vị trí tuyển dụng

Thông tin công ty

Ngành nghề

Human Resource

Quy mô công ty

25-99 Nhân viên

Quốc tịch công ty

Vietnam

Thông tin chung

Năm kinh nghiệm tối thiểu

Cấp bậc

Loại hình

Loại hợp đồng

Các công nghệ sử dụng

⚙️ Hỗ trợ ứng viên

🧑🏾‍💻 Chuẩn bị phỏng vấn

Khám phá công cụ QnA của TopDev để luyện tập trả lời các câu hỏi phỏng vấn phổ biến.

Tham khảo QnA ngay