TopDev

PHP Developer (WordPress Specialist)

Red Star Technology

19 Cao Thắng, Phường 02, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
Mô tả công việc
Giới thiệu về công ty

We are looking for a skilled PHP & Python Developer with a focus on WordPress development. The successful candidate will be responsible for designing, building, and maintaining custom WordPress plugins and layouts, as well as integrating sports API data to display on our WordPress websites

Trách nhiệm công việc

WordPress Development:

 • Develop, and maintain custom WordPress plugins that meet the specific needs of our platform.
 • Develop and modify WordPress layouts and themes for optimal user experience and responsive design.
 • Troubleshoot and resolve issues related to WordPress websites, plugins, and themes.

Sports API Integration:

 • Work with various sports APIs to retrieve, process, and display data on our WordPress platform.
 • Ensure real-time data accuracy and optimize performance for displaying sports data.
 • Collaborate with API providers to resolve any integration or data issues.

Backend Development:

 • Knowing how to develop and maintain backend applications in Python is an advantage.
 • Optimize data flow between WordPress and backend systems or databases.

Testing and QA:

 • Implement best practices to ensure the quality and performance of the plugins and integrations.
 • Conduct thorough testing and QA to detect and rectify bugs or issues before they reach the live environment.

Kỹ năng & Chuyên môn

Required Qualifications:

 • Bachelor's degree in Computer Science, Information Technology, or a related field.
 • Proven experience in PHP & WordPress development.
 • Strong knowledge of Python and experience in backend development.
 • Experience with integrating third-party APIs, especially sports-related APIs.
 • Familiarity with WordPress standards and best practices.
 • Strong understanding of responsive design and front-end technologies like HTML, CSS, JavaScript, and jQuery.
 • Have knowledge of PHP web frameworks {{such as Laravel, Yii, etc depending on your technology stack}}
 • Understanding the fully synchronous behavior of PHP
 • Understanding of MVC design patterns
 • Basic understanding of front-end technologies, such as JavaScript, HTML5, and CSS3
 • Knowledge of object oriented PHP programming
 • Strong knowledge of the common PHP or web server exploits and their solutions
 • Integration of multiple data sources and databases into one system
 • Familiarity with SQL/NoSQL databases and their declarative query languages
 • Proficient understanding of code versioning tools, such as Git

Desirable Qualifications:

 • Experience with popular WordPress page builders like Elementor, Divi, etc.
 • Knowledge of the sports industry and the specific requirements of sports data display and integration.
 • Familiarity with version control systems like Git.

Phúc lợi dành cho bạn

 • Thưởng: Thưởng cuối năm, thưởng các dịp lễ, tết
 • Làm việc trong môi trường quốc tế, năng động, chuyên nghiệp, có nhiều cơ hội để phát triển nghề nghiệp.
 • Thiết bị làm việc công ty cấp Laptop và Điện thoại
 • Mức lương và thưởng cạnh tranh
 • Ưu tiên nhân sự đi công tác ngắn/dài hạn trong & ngoài nước thường xuyên.
 • Môi trường CHUYÊN NGHIỆP

Công ty

Red Star Technology

Ngành nghề

Quảng Cáo Truyền Thông

Quy mô công ty

100-499

Quốc tịch công ty

Philippines, Thailand, Vietnam

Về chúng tôi

Thông tin chung

Năm kinh nghiệm tối thiểu

Cấp bậc

Loại hình

Loại hợp đồng

Các công nghệ sử dụng

Quy trình phỏng vấn

 • Vòng 1: Phỏng vấn qua điện thoại
 • Vòng 2: Phỏng vấn trực tiếp với Tech Lead

⚙️ Hỗ trợ ứng viên

🧑🏾‍💻 Chuẩn bị phỏng vấn

Khám phá công cụ QnA của TopDev để luyện tập trả lời các câu hỏi phỏng vấn phổ biến.

Tham khảo QnA ngay