TopDev

PHP Developer (Laravel)

N&H Logistics

Số 09 Trà Khúc, Phường 02, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh
Mô tả công việc
Giới thiệu về công ty

Công ty

N&H Logistics

Ngành nghề

Product, Phần Mềm, Thương mại điện tử/ Bán lẻ, Logistics, E-commerce Platforms, B2B Services

Quy mô công ty

25-99

Quốc tịch công ty

Vietnam

Về chúng tôi

Thông tin chung