TopDev

Phó phòng R&D - Chuyên viên Nghiên cứu và Phát triển (FinTech)

Just - In - Time Solutions

Sunrise City - North, 27 Nguyễn Hữu Thọ, Phường Tân Hưng, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh
Mô tả công việc
Giới thiệu về công ty

Công ty

Just - In - Time Solutions

Ngành nghề

Ngân Hàng

Quy mô công ty

100-499

Quốc tịch công ty

Vietnam

Về chúng tôi

Thông tin chung