Gốm sứ Minh Long

Gốm sứ Minh Long

Tinh hoa từ Đất, tinh xảo từ Người

.NET Software Developer

Trách nhiệm công việc:

 • Having professional knowledge and skills in C#, SQL server, HTML, JavaScript
 • Experience in .NET Web/Form setup (.Net WinForm, .Net Framework, .Net Core, ASP.NET API, C#)
 • Know how to use DDL and DML statements of SQL SERVER.
 • Check, repair and update required software web
 • Supplementing and updating information web, software features for the Company
 • Maintain, repair, and upgrade current web software for the Company
 • Other requests from the line manager

Kỹ năng & Chuyên môn:

 • At least 1 year of experience in .NET framework developer and 1 year of experience in .NET Core
 • Excellent programming in C#
 • Have experience in design and optimize Database/System
 • Strong problem-solving and time-management skills
 • Willing to learn new technology, product mind-set
 • Write clean code and easy maintain
 • Good working attitude
5 ngày trước

Địa điểm

 • Tòa nhà Minh Long Tower , 17 Bà Huyện Thanh Quan, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
 • 333, khu phố Hưng Lộc, Phường Hưng Định, Thị xã Thuận An, Tỉnh Bình Dương

Số năm kinh nghiệm

1 năm

Cấp bậc

Junior, Middle, Senior

Loại hình

Kỹ năng

Website

Địa điểm

 • 333, khu phố Hưng Lộc, Phường Hưng Định, Thị xã Thuận An, Tỉnh Bình Dương
 • Tòa nhà Minh Long Tower , 17 Bà Huyện Thanh Quan, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh

Quy mô công ty

Over 1000

Ngành nghề

Các công nghệ sử dụng

Quốc tịch công ty

Vietnam