TopDev

.NET Software Developer

Gốm sứ Minh Long

Tòa nhà Minh Long Tower , 17 Bà Huyện Thanh Quan, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
333, khu phố Hưng Lộc, Phường Hưng Định, Thị xã Thuận An, Tỉnh Bình Dương
Mô tả công việc
Giới thiệu về công ty

Trách nhiệm công việc

 • Having professional knowledge and skills in C#, SQL server, HTML, JavaScript
 • Experience in .NET Web/Form setup (.Net WinForm, .Net Framework, .Net Core, ASP.NET API, C#)
 • Know how to use DDL and DML statements of SQL SERVER.
 • Check, repair and update required software web
 • Supplementing and updating information web, software features for the Company
 • Maintain, repair, and upgrade current web software for the Company
 • Other requests from the line manager

Kỹ năng & Chuyên môn

 • At least 1 year of experience in .NET framework developer and 1 year of experience in .NET Core
 • Excellent programming in C#
 • Have experience in design and optimize Database/System
 • Strong problem-solving and time-management skills
 • Willing to learn new technology, product mind-set
 • Write clean code and easy maintain
 • Good working attitude

Phúc lợi dành cho bạn

 • Part of a pioneer team of the giant corporation of ceramics in Viet Nam
 • 13th-month salary and performance bonus
 • Company trips and team-building activities
 • Lunch is ready to serve
 • Working time: Mon - Fri | 08:00 - 17:00

Công ty

Gốm sứ Minh Long

Ngành nghề

Bán lẻ

Quy mô công ty

Hơn 1000

Quốc tịch công ty

Vietnam

Về chúng tôi

Thông tin chung

Năm kinh nghiệm tối thiểu

Cấp bậc

Loại hình

Loại hợp đồng

Các công nghệ sử dụng

⚙️ Hỗ trợ ứng viên

🧑🏾‍💻 Chuẩn bị phỏng vấn

Khám phá công cụ QnA của TopDev để luyện tập trả lời các câu hỏi phỏng vấn phổ biến.

Tham khảo QnA ngay