TopDev

.NET Developer (C#) (18-34Mil)

Eduvator

308 Trần Phú, Phường 08, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh
Mô tả công việc
Giới thiệu về công ty

Công ty

Eduvator

Ngành nghề

Giáo dục, EdTech

Quy mô công ty

100-499

Quốc tịch công ty

Vietnam

Về chúng tôi

Thông tin chung