TopDev

[Middle] Full-stack Devs (Java, Spring, JavaScript, Angular)

PALTech

Floor 8, Kicotrans Building, 20 Sông Thao, Phường 02, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh
Mô tả công việc
Giới thiệu về công ty

Công ty

PALTech

Ngành nghề

Gia công phần mềm

Quy mô công ty

25-99

Quốc tịch công ty

Vietnam

Về chúng tôi

Thông tin chung