TopDev

Manual QA Internship Testing Web and Mobile

Space T

Lầu 5, Tòa nhà La Bonita, 6-8 Nguyễn Gia Trí, Phường 25, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh
Mô tả công việc
Giới thiệu về công ty

Công ty

Space T

Ngành nghề

E-commerce Platforms

Quy mô công ty

10-24

Quốc tịch công ty

Vietnam

Về chúng tôi

Thông tin chung