TopDev

Lập trình viên (Winform, .NET,..)

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ LIGOSOFT

Tầng 3, số nhà 296 Hải Thượng Lãn Ông, Phường Quảng Thắng, Thành phố Thanh Hóa, Tỉnh Thanh Hóa
Mô tả công việc
Giới thiệu về công ty

Công ty

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ LIGOSOFT

Ngành nghề

Phần Mềm

Quy mô công ty

25-99

Quốc tịch công ty

Vietnam

Về chúng tôi

Thông tin chung