TopDev

Lập Trình Viên Java (Junior/Middle)

ASIM GROUP

18 Nguyễn Văn Mại, Phường 04, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh
Mô tả công việc
Giới thiệu về công ty

Trách nhiệm công việc

 • Tham gia thiết kế và phát triển Digital Platform (Unified Customer Management, Loyalty, Campaign, Payment, eWallet) cho hệ sinh thái của ASIM Group (gồm viễn thông, OTT, Fintech) phục vụ cho hàng triệu khách hàng.
 • Tham gia thiết kế và Phát triển các Backend của các sản phẩm theo domain service

Kỹ năng & Chuyên môn

 • Tốt nghiệp Đại học chính quy loại Khá trở lên chuyên ngành: Công nghệ thông tin, Khoa học máy tính, Toán – tin, Điện tử viễn thông,...hoặc các chuyên ngành kỹ thuật khác liên quan.
 • Có tối thiểu 1 năm kinh nghiệm trở lên liên quan đến vị trí tương đương.
 • Ưu tiên ứng viên có từ 3 năm kinh nghiệm trở lên.
 • Có kiến thức về thiết kế, phát triển phần mềm (kỹ thuật lập trình, cấu trúc dữ liệu, design patterns, cơ sơ dữ liệu, hệ điều hành, kiến trúc máy tính, xử lý song song, mô hình OOP, MVC, kiến trúc Microservices ...).
 • Sử dụng tốt một loại ngôn ngữ lập trình cho hệ thống như Java, GoLang.
 • Sử dụng tốt một loại cơ sở dữ liệu SQL (MySQL/Postgres/MsSQL...) hoặc NoSQL (MongoDB/Redis/Cassandra/Hbase/Hadoop/Spark...).
 • Có kinh nghiệm phát triển một trong các ứng dụng backend như Restful API, Web services, gRPC …
 • Có kinh nghiệm làm việc với nền tảng K8s là một lợi thế.

Phúc lợi dành cho bạn

 • Training courses: The Company will provide customized training courses according to business needs, Udemy, Coursera, Linkedin Learning are available upon your request
 • 13th salary, rewards for achievements, initiatives and good deeds
 • Performance review 2 times/ year
 • Regular one-on-one reviews to constantly improve and grow. We invest in your future.
 • Fast learning experience. Big responsibilities, autonomy and and the opportunity to quickly level up your career.
 • Open working environment, no dress code (it’s your choice to be confident and comfortable)
 • Annual leave: 12 working days/year and Other leaves/public holidays in accordance with the Labor Law of Vietnam
 • Negotiate salary
 • Working time: Mon - Fri | 09:00 - 18:00

Thông Tin Công ty

ASIM GROUP

0 vị trí tuyển dụng

Thông tin công ty

Ngành nghề

Viễn Thông

Quy mô công ty

100-499 Nhân viên

Quốc tịch công ty

Vietnam

photo_2021-12-08 14.38.23 - Hưng Hoàng.jpeg

Thông tin chung

Năm kinh nghiệm tối thiểu

Cấp bậc

Loại hình

Loại hợp đồng

Các công nghệ sử dụng

Quy trình phỏng vấn

 • Vòng 1: Get to know
 • Vòng 2: Technical interview
 • Vòng 3: share Culture

⚙️ Hỗ trợ ứng viên