Lập Trình Viên Java (Junior/Middle)

Your role & responsibilities:

 • Tham gia thiết kế và phát triển Digital Platform (Unified Customer Management, Loyalty, Campaign, Payment, eWallet) cho hệ sinh thái của ASIM Group (gồm viễn thông, OTT, Fintech) phục vụ cho hàng triệu khách hàng.
 • Tham gia thiết kế và Phát triển các Backend của các sản phẩm theo domain service

Your skills & qualifications:

 • Tốt nghiệp Đại học chính quy loại Khá trở lên chuyên ngành: Công nghệ thông tin, Khoa học máy tính, Toán – tin, Điện tử viễn thông,...hoặc các chuyên ngành kỹ thuật khác liên quan.
 • Có tối thiểu 1 năm kinh nghiệm trở lên liên quan đến vị trí tương đương.
 • Ưu tiên ứng viên có từ 3 năm kinh nghiệm trở lên.
 • Có kiến thức về thiết kế, phát triển phần mềm (kỹ thuật lập trình, cấu trúc dữ liệu, design patterns, cơ sơ dữ liệu, hệ điều hành, kiến trúc máy tính, xử lý song song, mô hình OOP, MVC, kiến trúc Microservices ...).
 • Sử dụng tốt một loại ngôn ngữ lập trình cho hệ thống như Java, GoLang.
 • Sử dụng tốt một loại cơ sở dữ liệu SQL (MySQL/Postgres/MsSQL...) hoặc NoSQL (MongoDB/Redis/Cassandra/Hbase/Hadoop/Spark...).
 • Có kinh nghiệm phát triển một trong các ứng dụng backend như Restful API, Web services, gRPC …
 • Có kinh nghiệm làm việc với nền tảng K8s là một lợi thế.
5 days ago

Location

 • 18 Nguyễn Văn Mại, Phường 04, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh

Recruitment process

 • Round 1:

  Get to know
 • Round 2:

  Technical interview
 • Round 3:

  share Culture
ASIM GROUP

Website

Location

 • Tòa VP Bank, số 5 Điện Biên Phủ, Phường Điện Biên, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội
 • 18 Nguyễn Văn Mại, Phường 04, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh
 • Remote tại TP. Đà Nẵng, Remote

Company size

100-499

Industry

Tech stack

Nationality

Vietnam