CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SAVIS

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SAVIS

Think Big, Learn Fast, Start Now

Lập trình viên Java Junior

Trách nhiệm công việc:

 • Phát triển các dự án cho khách hàng khối chính phủ,tài chính, ngân hàng, doanh nghiệp
 • Phát triển sản phẩm phần mềm trên ngôn ngữ Java, sử dụng nhiều nền tảng công nghệ của IBM, Oracle
 • Tham gia sâu vào các giai đoạn của một dự án như: phân tích, thiết kế, thực thi, kiểm thử, bảo trì phần mềm
 • Nghiên cứu áp dụng công nghệ mới liên quan đến công việc
 • Lập trình các module có độ phức tạp cao, liên kết với các module khác
 • Tương tác với solution architect về các yêu cầu của dự án, thiết kế và các công nghệ liên quan cần nghiên cứu
 • Chịu trách nhiệm xây dựng và đóng gói sản phẩm theo các phiên bản
 • Tài liệu hóa các đặc tả thiết kế và các chức năng
 • Cung cấp sản phẩm phần mềm đúng hạn, đúng chất lượng

Kỹ năng & Chuyên môn:

 • Yêu cầu có từ 1.5 năm kinh nghiệm trở lên.
 • Hiểu biết về kiến trúc phần mềm và an toàn bảo mật cho phần mềm
 • Có kiến thức và kinh nghiệp lập trình pattern
 • Có kiến thức về server application Apache Tomcat, Jboss
 • Có khả năng làm việc trên hệ điều hành Linux như Red Hat linux, CentOS
 • Hiểu biết về lập trình Java Srping Boot, Spring Data JPA, Spring Security, SOAP Service, Rest Service
 • Hiểu biết về HTML5/CSS3, Javascript, jQuery, Bootstrap; hiểu biết về một trong các framework JS như Angular.
 • Hiểu biết về cơ sở dữ liệu SQL Server, Oracle, My SQL: Tự thiết kế cơ sở dữ liệu, viết store procedure, function và các script phức tạp
 • Hiểu biết về việc sử dụng các công cụ quản lý source như svn, git hoặc tfs
 • Có khả năng tối ưu hóa thuật toán, script

Kỹ năng khác:

 • Tự phân tích yêu cầu, thiết kế cơ sở dữ liệu
 • Hiểu biết sâu sắc về toàn bộ vòng đời của ứng dụng
 • Có kỹ năng tổng hợp thông tin và tạo báo cáo về công nghệ được giao.
 • Có khả năng đọc hiểu tiếng Anh và gửi mail, chat tiếng Anh với đối tác tốt

Ưu tiên:

 • Ưu tiên các ứng viên có kiến thức hoặc đã làm việc trên các quy trình phát triển phần mềm như Scrum, Agile
 • Ưu tiên các ứng viên có hiểu biết về KPI, Digital Signing, Search Engine, Microsoft AD, Open LDAP

Đã hết hạn

Địa điểm

 • Số 9, Tòa nhà Việt Á, Tầng 9, Duy Tân, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội

Quy trình phỏng vấn

 • Vòng 1:

  Phỏng vấn qua điện thoại.
 • Vòng 2:

  Phỏng vấn trực tiếp với Tech Lead.
 • Vòng 3:

  Phỏng vấn với Ban lãnh đạo
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SAVIS
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SAVIS
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SAVIS
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SAVIS

Website

Địa điểm

 • Số 9, Tòa nhà Việt Á, Tầng 9, Duy Tân, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội

Quy mô công ty

100-499

Ngành nghề

Các công nghệ sử dụng

Quốc tịch công ty

Vietnam