TopDev

Lập trình cơ sở dữ liệu (Oracle ERP, Oracle apex, SQL server)_TS280901-DBA

Talent Success

Hà Nội, Thành phố Hà Nội
Mô tả công việc
Giới thiệu về công ty

Khách hàng của Talent Success là công ty lớn trong ngành Finance/Banking ở Việt Nam

Trách nhiệm công việc

 • Lập trình phát triển các ứng dụng oracle sử dụng Oracle10g/11g/12c/19c và PL/SQL hoặc Java; - - Phân tích yêu cầu và lập trình:
 • Đọc hiểu tài liệu URD, SRS
 • Có khả năng đọc và hiểu đặc tả yêu cầu và thiết kế chi tiết;
 • Thực hiện Turning Database cho các CSDL lớn;
 • Sử dụng Oracle để thiết kế và phát triển API;

Kỹ năng & Chuyên môn

 • Thành thạo lập trình cơ sở dữ liệu ngôn ngữ PL/SQL hoặc T-SQL;
 • Có kinh nghiệm sử dụng SQL và PL/SQL để đọc / ghi các file dữ liệu .xml và .json;
 • Sử dụng ít nhất 1 trong các công cụ phát triển của Oracle như Oracle form, oracle report và BI Publisher, Jdeveloper (OAF, ADF), xml gateway, Oracle apex;
 • Có kiến thức về các phương pháp phát triển ứng dụng của Oracle;

Nice to have:

 • Hiểu về nghiệp vụ ngân hàng;
 • Có kinh nghiệm triển khai các sản phẩm ERP hoặc hệ thống tài chính kế toán hoặc nhân sự tiền lương.

Phúc lợi dành cho bạn

 • Lương và phúc lợi hấp dẵn
 • Được tham gia vào dự án lớn của tập đoàn lớn về Banking và Finance
 • Được hưởng đầy đủ quyền lợi cơ bản theo quy định của nhà nước như: BHXH, BHYT, BHTN

Công ty

Talent Success

Ngành nghề

Human Resource

Quy mô công ty

25-99

Quốc tịch công ty

Vietnam

Về chúng tôi

Thông tin chung

Năm kinh nghiệm tối thiểu

Loại hình

Loại hợp đồng

Các công nghệ sử dụng

⚙️ Hỗ trợ ứng viên

🧑🏾‍💻 Chuẩn bị phỏng vấn

Khám phá công cụ QnA của TopDev để luyện tập trả lời các câu hỏi phỏng vấn phổ biến.

Tham khảo QnA ngay