TopDev

Lập trình cơ sở dữ liệu (Oracle ERP, Oracle apex, SQL server)_TS280901-DBA

Talent Success

Hà Nội, Thành phố Hà Nội
Mô tả công việc
Giới thiệu về công ty

Công ty

Talent Success

Ngành nghề

Human Resource

Quy mô công ty

25-99

Quốc tịch công ty

Vietnam

Về chúng tôi

Thông tin chung