TopDev

Kỹ Sư Quản Trị Cơ Sở Dữ Liệu (Oracle)

Tổng Công Ty Hạ Tầng Mạng (VNPT-Net)

Số 30 Phạm Hùng, Phường Mỹ Đình 1, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội
Mô tả công việc
Giới thiệu về công ty

Công ty

Tổng Công Ty Hạ Tầng Mạng (VNPT-Net)

Ngành nghề

Viễn Thông

Quy mô công ty

Over 1000

Quốc tịch công ty

Vietnam

Về chúng tôi

Thông tin chung