Tổng Công Ty Hạ Tầng Mạng (VNPT-Net)
Tổng Công Ty Hạ Tầng Mạng (VNPT-Net)

Tổng Công Ty Hạ Tầng Mạng (VNPT-Net)

Góp ý tưởng hay - Chung tay nâng chất lượng

About us

Tổng Công ty Hạ tầng mạng (tên gọi tắt VNPT-Net) là đơn vị thành viên hạch toán phụ thuộc của Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam. Được thành lập theo Quyết định số 86/QĐ-VNPT-HĐTV-TCCB ngày 08 tháng 5 năm 2015của Hội đồng thành viên Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam trên cơ sở tổ chức lại Công ty Viễn thông Liên tỉnh (VTN), bộ phận quản lý và điều hành viễn thông của Tập đoàn, bộ phận hạ tầng của các đơn vị Công ty Dịch vụ Viễn thông (Vinaphone), Công ty Điện toán và Truyền số liệu (VDC), Công ty Viễn thông Quốc tế (VNPT-I), vệ tinh Vinasat 1, 2 và hạ tầng kỹ thuật của các Trung tâm Chuyển mạch Truyền dẫn thuộc 63 viễn thông tỉnh thành phố.

  • Tên giao dịch bằng tiếng Việt: Tổng Công ty Hạ tầng mạng
  • Tên giao dịch quốc tế: VNPT Net Corporation - Tên viết tắt: VNPT-Net
  • Trụ sở chính: số 30 đường Phạm Hùng, phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội.

General information

Industry

Viễn Thông

Company size

Over 1000

Nationality

  • Vietnam

    Vietnam

Contact information


Office address

  • Số 30 Phạm Hùng, Phường Mỹ Đình 1, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội