TopDev

Junior Software Developer (Embedded, C/C++, Linux)

Gemtek Việt Nam

8th floor of Lucky Building 81 Trần Thái Tông, Phường Dịch Vọng, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội
Mô tả công việc
Giới thiệu về công ty

What we can offer

 • Grow experience as an embedded firmware engineer in the telecommunication industry. 
 • Good work environment and management resource support.
 • Build network products for major telecom service providers.

Trách nhiệm công việc

 • Design and develop embedded firmware for network products.
 • Learn and implement the latest networking protocols and technologies
 • Collaborate with multiple software teams.
 • Analyze and troubleshoot customer reported software issues.

Kỹ năng & Chuyên môn

 • Bachelor’s degree in computer science, information technology or related major.
 • Programming experience with C/C++.  
 • Experience with networking or Linux software programming is a plus.
 • Experience with web UI is a plus (HTML, CSS, JavaScript).
 • Interested in network technologies and analyzing problems.
 • Good English skills.

Phúc lợi dành cho bạn

 • Participating in social insurance, trade union, Tet bonus….
 • Salary up to 1000$ (depending on foreign language ability, salary can be negotiated)
 • Working place: 8th floor of Lucky Building 81 Tran Thai Tong

Công ty

Gemtek Việt Nam

Ngành nghề

Sản xuất, Thiết bị công nghệ điện tử

Quy mô công ty

Hơn 1000

Quốc tịch công ty

Taiwan

Về chúng tôi

Thông tin chung

Năm kinh nghiệm tối thiểu

Cấp bậc

Loại hình

Loại hợp đồng

Các công nghệ sử dụng

⚙️ Hỗ trợ ứng viên

🧑🏾‍💻 Chuẩn bị phỏng vấn

Khám phá công cụ QnA của TopDev để luyện tập trả lời các câu hỏi phỏng vấn phổ biến.

Tham khảo QnA ngay