Công ty TNHH Dr.Joy Việt Nam

Công ty TNHH Dr.Joy Việt Nam

Creating communication infrastructure Contribute to improving medical efficiency and safety

Junior/ Middle/ Senior Java Backend ~ $2000

Trách nhiệm công việc:

 • Design, code and test system or product’s function after creating
 • Create plan, implement and monitor development progresses
 • Research new technology to apply into current projects

Kỹ năng & Chuyên môn:

Must have:

 • Java (8 or more)
 • Object-Oriented Programming
 • Ability to make highly maintainable code
 • Experience in creating basic design
 • Experience in designing Database

Nice to have:

 • Spring boot / Spring framework
 • gRPC (Protocol Buffers)
 • Docker
 • Kubernetes
 • MongoDB
1 ngày trước

Địa điểm

 • Zone 3 và Zone 4, Tầng 16, tòa nhà Văn phòng 789, số 147 đường Hoàng Quốc Việt, Phường Nghĩa Đô, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội

Số năm kinh nghiệm

1 năm

Cấp bậc

Junior, Middle, Senior

Loại hình

Kỹ năng

Quy trình phỏng vấn

 • Vòng 1:

  1 Round (Online interview via Google Meeting or Offline interview at the office)
Công ty TNHH Dr.Joy Việt Nam
Công ty TNHH Dr.Joy Việt Nam
Công ty TNHH Dr.Joy Việt Nam

Website

Địa điểm

 • Zone 3 và Zone 4, Tầng 16, tòa nhà Văn phòng 789, số 147 đường Hoàng Quốc Việt, Phường Nghĩa Đô, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội

Quy mô công ty

100-499

Ngành nghề

Các công nghệ sử dụng

Quốc tịch công ty

Japan