TopDev

Junior FullStack Developer (.NET, Angular)

IN Hospitality

2Bis Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Đa Kao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
Mô tả công việc
Giới thiệu về công ty

Công ty

IN Hospitality

Ngành nghề

Dịch vụ

Quy mô công ty

500-999

Quốc tịch công ty

Vietnam

Về chúng tôi

Thông tin chung